Presentem els avenços en recerca a l'”European society of gene & cell therapy” a Barcelona

Penélope presenta un pòster amb la informació.

Presentem els avenços en recerca a l'”European society of gene & cell therapy” a Barcelona

El 22 i 23 d’octubre Penélope Romero, una de les investigadores del grup liderat per Jordi Barquinero del Vall

d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), va presentar els avenços del projecte “Development of a novell preclinical

gene therapy approach for congenital muscular dystrophy 1A”, al congrés de la European Society of Gene and Cell

Therapy celebrat a Barcelona.