Qui som

Associació i objectius

L’associació

ImpulsaT per a la cura dels nens amb Dèficit de Merosina és l’associació oficial espanyola que representa a les persones afectades per la Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Merosina (DMC-LAMA2).

Som una associació sense ànim de lucre formada per familiars, metges, científics i amics de persones afectades amb aquesta malaltia.

Volem unir tota la nostra energia i el nostre esforç per fer possible que els infants i els adults afectats per DMC-Lama2 puguin viure millor. Amb l’objectiu de promoure i finançar línies d’investigació que puguin contribuir al desenvolupament  de tractaments per a la cura d’aquesta malaltia, estem creant sinèrgies amb la comunitat científica tant a nivell nacional com internacional i treballant colze a colze amb l’associació americana Cure CMD, referent mundial en la investigació per a la cura de les distròfies musculars congènites.

ESTATUTS
de l’associació

Objectius

Som un equip de persones que treballem amb la finalitat de trobar un tractament o la cura de la Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Merosina (DMC-LAMA2) amb tota la nostra energia, des de la transparència, el treball cooperatiu, amb optimisme i constància per tal que els afectats tinguin una millor qualitat de vida.

Obtenció de recursos econòmics

Treballar per a l’obtenció de recursos econòmics que ens permetin finançar i promocionar projectes d’investigació per a la cura i tractaments de la malaltia.

Promocionar sinergies entre els afectats

Promocionar sinèrgies entre els afectats per aquesta malaltia de l’Estat Espanyol i els diferents organismes nacionals i internacionals per tal d’accelerar la seva investigació i tractament.

Crear el registre nacional d'afectats

Crear la base de dades nacional d’afectats per la Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Merosina (DMC-LAMA2).